About ASCII Art
The collection
Albert Einstein - Theory of Relativity - Physics
Note: You can click on the button above to toggle light and dark.
You can also click on the button that floats on the right side of the screen. --->


                mMNM&%w
             mkMH$MUMFPM,NM#Z%%
           :!.:x )!!X)$MMWWMM$**$$Nx~~`
          !<!*R@@MNR$$$B$WWXXtdn."?XT!:
          :~` tH!~!!MBT5$$$$$$$WRHb!"! !.
          .<.$f <!!HR$$$$$$$$$$$X?`>!)X?~(
          ~-!#@\~/!!!@$$$$$$$$$$$R! `<!M>-!%.
          .!!"X !XXM$$$$$$$$$$$R!! !X!!i"~ `:
          :!t! <: !?X***$$$$$$$***~! ??>X  `
         ' `!~~: ~x. !R$$$$* . x  W`  - >
            ~! ::" `L?X#$F.uC"L" . $   `n
           %  ~<%!.#mT$"<$k"$$Q?:xW "   '
           ~  4BhU@$W$?!$$ "$$WdN"'.
              R$$$$$$* $$k'$$$$$ !&!x
   Albert        !T$$$$6n'$$$ $$$(T .?"
   Einstein       @!M$$$$ec.")d$$$$!  `.
              !!8$f"` "  `^T$!~
              !!R$ :xxox..o:d"
              " #@!$WN@W$$$~" \
                "~R$$$$$$"   N.
          .       "#"""" :X  `Wmu.
        '<:<!!         .u$M  $!$$$bou.
      .:!!!~!!?     .   :ud$$$!  ~@XR$$$$$$$eu.
      <!!!!RnL`"% ~\  X~ti  `$RM$R~ :` #W$$$R$$$T$$$c
     <!!!!XX?*> ~  .-` `% XxU@$R~ ~: . ^*$M"$$B$$$"$!:Mm
    m!!!!!M8X!  :`.:L   ~UT?8$F .!-.x!: "N `9$$$":"$LFDSA
    HDFB<FLOYDXM ~:X. `"X:.  '*$$" :?ud$RW:~<x %'$$$# $s$EYNRBx

     ,---,_     ,
     _>  `'-. .--'/
   .--'` ._   `/  <_
   >,-' ._'.. ..__ . ' '-.
  .-'  .'`     `'.   '.
  >  / >`-.   .-'< \ , '._\
  /  ; '-._>  <_.-' ; '._>
  `> ,/ /___\ /___\ \_ /
  `.-|(| \o_/ \o_/  |)|`
 jgs  \;    \   ;/
     \ .-,  )-. /
     /` .'-'. `\
     ;_.-`.___.'-.;

     -''--.
     _`>  `\.-'<
   _.'   _   '._
  .'  _.='  '=._  '.
  >_  / /_\ /_\ \  _<
   / ( \o/\\o/ ) \
   >._\ .-,_)-. /_.<
 jgs   /__/ \__\
      '---'

  ,` `/` `. ,\
 /` ` ' /, ' ,` \
  ` / ` ` ' ,.,`,
 /-/- ``/=  = \ ,`
 '' ' @' @' ) \
 //|'/ )  |\ |\`
 cf  (  ,,',, )
    \__ -- _/
     `--'

           :<!!:
        ..:::tNi@Nin!+: :::xr
       '!)Q$$i@$$$$NNidbo@Ni8ir
       .s:S9$$TR$$RX*###RB$$$$i:x
      x+RRX88$$$NL#?!< :<?#RR$$$bX
      !MN*#M#*BRR#$iXxi@NUX!MN$$$$$:
     <x@T!M!::(R8H@$$$$$$$$$xX$$$$$#=
     x8W$Ui@!~!XMMM9M8RRRRBMMM!T5$$.
     .N$$$$M<<<~!#MXMHM8N$$$RMR<9R$$$N!.
     XQ$$$M!<:::sxXU!?MTT222#MM<?M$$$$~!
     9$$NMMf<!!~`"!Rk:X!"""#*N!:~!T5$$ !
     "R(#MF `<   "!!~   ~<9XN#$$XX<:
     "%/9" x~    :L    XH?R?M$$$x%
      xi/ ~M:u::~ <8$>x<:<uuUF<~*"<?$!~
     X3$M::#M$$R::d<$$k9bxH$$$f4r o<<Ri
     '!8$N!!X6?M&i$#<$$Rt8$NMR9%!!'$:<?$!
      #R?<:~B:M$$~ 4$$H~"$$XM$~ ~HRtxH#
    +++x$!:<'$!@$!. ""!:.#$M8# ~<!@!M?::
    -<!#\x~:.?<M~ <<::;;>> ?%$xx!:i:`MHbLX
     :*:!!:nM.~!~` <###} " d<?9$NHRNi!?$$$eu.
     ` `xH9$MN.  {##}  ?:x$$$!$$$xd$$$$$f
     :@$R?R?$$ex {#}   WM$$$M$$(W$$$$$$f
    .oX"#MMX!!R$$b ~   .d$f?RRX$PW$$$$$$$f
   .u$$$$iXMMnWU7T#@s.   @$$kX$$$RN$$$$$$$$f
   .@$$$$$$NK9*MR$$N86Q:.. x$T88$R#8$$$$$$$$$$f
  x$$$$$$$$$$@iX#M@$$$$$$$N$$$$$#X@$$$$$$$$$$$f
  d$$$$$$$$$$$kM$$$NN868RRRRRRR5b@$$$$$$$$$$$$$f
 '$$$$$$$$$$$$$!M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!

          .+~        :xx++::
          :`. -     .!!X!~"?!`~!~!. :-:.
         <       .!!!H":.~ ::+!~~!!!~ `%X.
         '       ~~!M!!>!!X?!!!!!!!!!!...!~.
               <!:!MM!~:XM!!!!!!.:!..~ !. `<
         <: `  :~ .:<~!!M!XXHM!!!X!XXHtMMHHHX! ~ ~
        ~~~~<' ~!!!:!!!!!XM!!M!!!XHMMMRMSXXX!!!!!!: <`
         `< <::!!!!!X!X?M!!M!!XMMMMXXMMMM??!!!!!?!:~<
        : '~~~<!!!XMMH!!XMXMXHHXXXXM!!!!MMMMSXXXX!!!!!!!~
      :  ::`~!!!MMMMXXXtMMMMMMMMMMMHX!!!!!!HMMMMMX!!!!!: ~
        '~:~!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXX!!!M??MMMM!!X!!i:
        <~<!!!!!XMMMMMMMMMMMM8M8MMMMM8MMMMMXX!!!!!!!!X!?t?!:
        ~:~~!!!!?MMMMMM@M@RMRRR$@@MMRMRMMMMMMXSX!!!XMMMX<?X!
       :XX <!!XHMMMM88MM88BR$M$$$$8@8RN88MMMMMMMMHXX?MMMMMX!!!
      .:X! <XMSM8M@@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B8R$8MMMMMMMMMMMMMMMMX!X
     :!?! !?XMMMMM8$$$$8$$$$$$$$$$$$$$BBR$$MMM@MMMMMMMMMMMMMM!!X
    ~<!!~ <!!XMMMB$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMR$8MR$MMMMMMMMMMMMM!?!:
    :~~~ !:X!XMM8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RR$$MMMMR8NMMMMMMMMMMMMM<!`-
  ~:<!:~`~':!:HMM8N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MRMM8R$MRMMMMMMMMRMMMX!
 !X!``~~  :~XM?SMM$B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BR$$MMM$@R$M$MMMMMM$MMMMX?L
 X~.   : `!!!MM#$RR$$$$$$$$$$$$$$$$$R$$$$$R$M$MMRRRM8MMMMMMM$$MMMM!?:
 ! ~ <~ !! !!~`` :!!MR$$$$$$$$$$RMM!?!??RR?#R8$M$MMMRM$RMMMM8MM$MMM!M!:>
: ' >!~ '!! !  .!XMM8$$$$$@$$$R888HMM!!XXHWX$8$RM$MR5$8MMMMR$$@MMM!!!< ~
! ' ! ~!! :!:XXHXMMMR$$$$$$$$$$$$$$$$8$$$$8$$$MMR$M$$$MMMMMM$$$MMM!!!!
 ~<!!! !!! !!HMMMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMM$M$$MM8MMMR$$MMXX!!!!/:`
 ~!!! !!! !XMMMMMMMMMMR$$$$$$$$$$$$R$RRR$$$$$$$MMMM$RM$MM8MM$$$M8MMMX!!!!:
 !~ ~ !!~ XMMM%!!!XMMX?M$$$$$$$$B$MMSXXXH?MR$$8MMMM$$@$8$M$B$$$$B$MMMX!!!!
 ~!  !! 'XMM?~~!!!MMMX!M$$$$$$MRMMM?!%MMMH!R$MMMMMM$$$MM$8$$$$$$MR@M!!!!!
 <>  !! !Mf x@#"~!t?M~!$$$$$RMMM?Xb@!~`??MS$M@MMM@RMRMMM$$$$$$RMMMMM!!!!
 !  '!~ <!!:!?M  !@!M<XM$$R5M$8MMM$! -XXXMMRMBMMM$RMMM@$R$BR$MMMMX??!X!!
 !  '! !!X!!!?::xH!HM:MM$RM8M$RHMMMX...XMMMMM$RMMRRMMMMMMM8MMMMMMMMX!!X!
 !   ~ !!?:::!!!MXMR~!MMMRMM8MMMMMS!!M?XXMMMMM$$M$M$RMMMM8$RMMMMMMMM%X!!
 ~   ~ !~~X!!XHMMM?~ XM$MMMMRMMMMMM@MMMMMMMMMM$8@MMMMMMMMRMMMMM?!MMM%HX!
      !!!!XSMMXXMM .MMMMMMMM$$$BB8MMM@MMMMMMMR$RMMMMMMMMMMMMMMMXX!?H!XX
      XHXMMMMMMMM!.XMMMMMMMMMR$$$8M$$$$$M@88MMMMMMMMMMMMMMM!XMMMXX!!!XM
   ~  <!MMMMMMMMRM:XMMMMMMMMMM8R$$$$$$$$$$$$$$$NMMMMMMMM?!MM!M8MXX!!/t!M
   '  ~HMMMMMMMMM~!MM8@8MMM!MM$$8$$$$$$$$$$$$$$8MMMMMMM!!XMMMM$8MR!MX!MM
     'MMMMMMMMMM'MM$$$$$MMXMXM$$$$$$$$$$$$$$$$RMMMMMMM!!MMM$$$$MMMMM<!M
     'MMMMMMMMM!'MM$$$$$RMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$MMM!MMMX!!MM$$$$$M$$M$M!M
      !MMMMMM$M! !MR$$$RMM8$8MXM8$$$$$$$$$$$$NMMM!MMM!!!?MRR$$RXM$$MR!M
      !M?XMM$$M.< !MMMMMMSUSRMXM$8R$$$$$$$$$$#$MM!MMM!X!t8$M$MMMHMRMMX$
  ,-,  '!!!MM$RMSMX:.?!XMHRR$RM88$$$8M$$$$$R$$$$8MM!MMXMH!M$$RMMMMRNMMX!$
  -'`  '!!!MMMMMMMMMM8$RMM8MBMRRMR8RMMM$$$$8$8$$$MMXMMMMM!MR$MM!M?MMMMMM$
     'XX!MMMMMMM@RMM$MM@$$BM$$$M8MMMMR$$$$@$$$$MM!MMMMXX$MRM!XH!!??XMMM
     `!!!M?MHMMM$RMMMR@$$$$MR@MMMM8MMMM$$$$$$$WMM!MMMM!M$RMM!!.MM!%M?~!
      !!!!!!MMMMBMM$$RRMMMR8MMMMMRMMMMM8$$$$$$$MM?MMMM!f#RM~  `~!!!~!
      ~!!HX!!~!?MM?MMM??MM?MMMMMMMMMRMMMM$$$$$MMM!MMMM!!
      '!!!MX!:`~~`~~!~~!!!!XM!!!?!?MMMM8$$$$$MMMMXMMM!!
      !!~M@MX.. <!!X!!!!XHMHX!!``!XMMMB$MM$$B$M!MMM!!
      !!!?MRMM!:!XHMHMMMMMMMM! X!SMMX$$MM$$$RMXMMM~
       !M!MMMM>!XMMMMMMMMXMM!!:!MM$MMMBRM$$$$8MMMM~
       `?H!M$R>'MMMM?MMM!MM6!X!XM$$$MM$MM$$$$MX$f
       `MXM$8X MMMMMMM!!MM!!!!XM$$$MM$MM$$$RX@"
        ~M?$MM !MMMMXM!!MM!!!XMMM$$$8$XM$$RM!`
        !XMMM !MMMMXX!XM!!!HMMMM$$$$RH$$M!~
        'M?MM `?MMXMM!XM!XMMMMM$$$$$RM$$#
         `>MMk ~MMHM!XM!XMMM$$$$$$BRM$M"
         ~`?M. !M?MXM!X$$@M$$$$$$RMM#
          `!M !!MM!X8$$$RM$$$$MM#`
           !% `~~~X8$$$$8M$$RR#`
            !!x:xH$$$$$$$R$R*`
            ~!?MMMMRRRM@M#`    -Sushil-
             `~???MMM?M"`
               ``~~

     / ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (\_
    _/ `. `. `. `. `. `. `. `. `. `. `. `. `.\_
   / ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) \_
   / .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' \_
  | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( \_
  |. `. `. `. `. `. `. `__`__`__`__`. `. `. `. `. `. `\_
   \) ) ) ) )__)__)/      \_)__) ) ) ) ) )\_
   |.' .' .' .'/            \.' .' .' .' .' .'\_
   | ( ( ( /             \ ( ( ( ( ( ( \
   |`. `. `. |              \ `. `. `. `. `. `.\
   | ) ) )|              \ ) ) ) ) ) )|
   |.' .' .' |               \' .' .' .' .' .' |
   | ( ( (| ______     _____    |( ( ( ( ( (|
   |`. `. `. | /______)    (_____\    | `. `. `. `. `. |
   | ) ) )|//          \\_   \ ) ) ) ) /
    \' .' .' | _____     _____     |'__' .' .' ./
    |( ( (| ( [O] )    ( [O] )     |/ \( ( ((
    | `. `. | \___/     \___/       \ |`. `. `\
     \_ ) )|     ,            / | ) ) \
      \ .' .\    |  .           / .' .' .' \
      \_ ( |   (   )         |\_/ ( ( ( ( )
       \ `.|    \___/         |. `. `. `. `__/
        \__|               | ) ) ) __/
         |   _______         |' .' .__/
         |  _/////\\\\____     _/.\____/_____
         |  ///////\\\\\\\\\    / |.|\,%\,%\,%\\_______
          \ |///////\\\\\\\\\|   _/ |.|\%,\%,\%,\%,\%,\%,\____
          \  \__________/    /  /. |%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\
          __\          /  /. /%,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\
         _/%\,\_        __/  /. /%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,%
    _________/%\,%\,%\_     ___/  _/. /\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,
   _/%,\%,\%,\%,\%,\%/XX\_______/   _/. ./,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\%
 __/,%\,%\,%\,%\,%\,%/XXXXX\_    __/. ./%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\,%\
 /%,\%,\%,\%,\%,\%,\%/XXXXXXXX\   /. . ./%,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\%,\

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
 W    ___________      No.1 W
 W   _/~~~~~~~~~~~\         W
 W   /~~~~~~~~~~~~~~\        W
 W  /~~~~/~~~_______~\        W
 W  /~~~~/~~~/    \~\       W
 W /~~~~~~~_/   - \~\       W
 W /~~~~~~~|    -~- \~|      W
 W|~~~/~~~~|   ~-~-~ |~|      W
 W|~/~~~~~~|  ___   |~|      W
 W|~~~~~~~/  /  \  __\~|      W
 W/~~~~__/   <O>  /  |~\      W
 W~~~~/        <O>|~|      W
 W~~~( [     |   |~|      W
 W~~~~\_.     | |  |~|      W
 W~~~~/      / \  |_|   _ _ W
 W___/     _(____)_ /    /O\/O\W
 W"\   |   / ^ ^ \  _ / / /W
 W""\  |  /__________\ |)\/ / / W
 W"""|  \.   \ (#)/|  / / / / W
 W"""|  |   \__/ |  | /     W
 W""""\  |.     /  /      W
 W""""|  \   ~~ .|  |      W
 W""""|   \_______/   |      W
 W"""""\   . _/___   |      W
 W""""""|  () /"""""\  |      W
 W"""""""\ . /"""""""|  |      W
 W""""""""\__/""""""""|  \    _/ W
 W" ___""""""""""""""""\  |   /  W
 W'''''\""""""""""""""""\_/x\_  /  / W
 W''''''\""""""""""""""""/xxxx\_/  / W
 W'''''''|"""""""""""""""|xxxxxx\_ /| W
 W'''''''|"""""""""""""""/xxxxxxxx|,| W
 W''''''''\"""""""""""""|xxxxxxxx/,,| W
 W'''''''''\""""""""""""|''''xxxx|,,| W
 W''''''''''\_""""""""""|''''''''|,,| W
 W''''''''''''\_""""""_/''''''''/,,,/ W
 W''''''''''''''\_"""/'''''''''|,,,|  W
 W''''''''''''''''\"/''''''''''|,,,|  W
 W''''''''''''''''/Y\''''''''''/,,,|  W
 W'MEPH.'''''''''|'|'\''''''''|,,,,/  W
 W'''''''''''''''|'|''|'''''''|,,,|  W
 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
 W    ___________      No.2 W
 W   _/      \         W
 W   /  _     \        W
 W  /  _/  _______ \        W
 W  /    /    \ \       W
 W /    _/   ~ \ \       W
 W /  _  |    ~~~ \ |      W
 W| _/  |   ~~~~~ | |      W
 W| /   |  ___   | |      W
 W|    /  /  \  __\ |      W
 W/  __/   <O>  /  | \      W
 W  /        <O>| |      W
 W  ( /     |   | |      W
 W  \_     | |  | |      W
 W  /      / \  |_|   _ _ W
 W___/     _(____)_ /    /O\/O\W
 W \   |   /    \  _ / / /W
 W \  |  /__________\ |)\/ / / W
 W  |  \   \ (|)/|  / / / / W
 W  |  |   \__/ |  | /     W
 W  \  |     /  /      W
 W  |  \   ~~ |  |      W
 W  |   \_______/   |      W
 W   \    _/___   |      W
 W   |  () /   \  |      W
 W    \  /    |  |      W
 W    \__/    |  \    _/ W
 W ___        \  |   /  W
 W   \        \_/ \_  /  / W
 W   \        /  \_/  / W
 W    |        |   \_ /| W
 W    |        /    | | W
 W    \       |_____  / | W
 W     \      |   \__| | W
 W     \_     |    | | W
 W      \_   _/    /  / W
 W       \_  /     |  |  W
 W        \ /     |  |  W
 W        /Y\     /  |  W
 W MEPH.     | | \    |  /  W
 W        | | |    |  |  W
 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW