About ASCII Art
The collection
No Bullshit - No B.S.
Note: You can click on the button above to toggle light and dark.
You can also click on the button that floats on the right side of the screen. --->

             XXXXXXXX
   /|       XXXXXXXX|\XXXXXXXXX
  /*/     XXXXXXXXXXXXXX\*\XXXXXXXXXXXX
 |**\    X _____XXXXXXXXX/**|XXXXXXXXXXXXX
 |***\  X_/    \_   /***|___XXXXXXXXXXXX
  \*******       *******/  XXXXX \\XXXXXXX
   \****  /   \  *****/ XXXXX   \\XXXXXXX
   XXXX|  0   0  |   XXXXX     \XXXXXXX
   XXXXX |      |   XXXXX       \XXXXXXX
  XXXXXX \     /  XXXXX        |________//
   XXXXXX \    /  XXXXX         |XXXXXX
    XXXXXX | O_O | XXXXX          ||XXXXX
     XXXXX \ _ / XXXXX           \XXX
      XXXX| : |XXXX         /\   \  _
       XXX\_/XXX |\__\   _____/ \ \   ) |_|
        XXXXXX< |  | |     XX| |X\_ |   _
         XXX/ |X  <_>   XXXX/ | | |  |_|
          |___|XXXX| |XXXXXXXXX|___| |  \
           XXXXXX/  \XXXXXXXX    |____|
             |_____|XX

              ....+((zzz((-....
           ..+6llllllllllllllllllllZz+.
         .-OllllllltllllllltllllllllllllllOi.
        .JOllllllllllllltllllltltlltlllllllllllOI.
      ..6lllllltlltlOt?=!~     !?7<OOllllllllllwi.
     .(OlllllllllOv7`           ?1ylltlllllO6.
     .OlllllllltO=               ?COlllllllOn.
    .Sllllllltlln.                 7ylllllllv+
   .Olllltlllllllvi                 ?slltllltn
   Jllltlllltlltllllvi                 TOllllllG.
  Jlllllltu= TOlllllllZ<      .         c .sltllllw.
  .lltllltv`  .4OlllllllZ<     (         b .kllltllG
 .OlllltOr    .1OlltllllZ........ M         M  SllllllL
 Dllllltr     .1Olltllll1TMMMMM.Mx.   ..........M  .ylltlld.
 .llltllJ       .2llllllllidMMMN.YMMMMMMMMMMMMMMMM"'   .OlltllL
 Klllllu\      .JMMmvltlllllliTMMMN&x MMMMMMMMMM      Sllllld
.6ltllld      .MMMMMMmvtlltlllliTMMM] HMMMMMMMM]      .lltllt]
.llltll]     .MMMMMMMMMmzlllllllliTM] .MMMMMMMM`      .llllll]
.llllll]   x .MMMMMMMMMMMMm1lltlllllzb (MMMMMM]      .lltlll]
.ltlltl]   b MMMMMMMMMMMMMMMm1llllllllI. 4MMMM#       .llltll]
.ylllllG   M .MMMMMMMMMMMMMMMMMm1lltlllll6.TMMD       .lllllt]
 Kllltld   M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMg1llltlllt6.        Dtlllld
 jllllll]   (MgMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg1llllllll6.       .llltll2
 .kltlltd.   .!"MMMMMMMMMMF????????TMe1lltllllt6.     .Olllltd^
 .lllllld.     "MMMMMMMMM     MM]?ylltllllO6.    .Iltllllr
  4lltlllw.      .!""MMM     MM] 7ylltllllOn.  .OlllltlJ
  Slllllld.   .MMa.  MMM     MM]  7slllllllOn..Ollllllld`
   4ltllllOn  (MMMMM  ?MM     TM]   7yltlllllllllltlltv`
   4tlltlllZ< .WMM#^   ?      `    7ylllllllltllltv
    ?slllllllZ<.                 4lllltlllllu=
     TOlltllllOI.               .vlltlllltlOv!
     .1OllllllllOI..           .JOllllltllltv'
       TylltlltllllOz<...     ...zIlllllltllllOv'
        ?1OlllllllllllllltOOOOOtlltllllllllllllty=`
         ?1ylltlllllllllllllllllltlllltltlOv7`
           ?7lOlltlllllllltlllllltlOy?7`
              `?7<<llllzz<+7=?~